تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی

مدلسازی لچکی توسط نرم افزار المان محدود آباکوسشناسه محصول: 652434
موجود

مدلسازی لچکی توسط نرم افزار المان محدود آباکوس

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 8800تومان

برچسب ها :

مدلسازی لچکی توسط نرم افزار المان محدود آباکوس

مدلسازی لچکی توسط نرم افزار المان محدود آباکوس

مدلسازی براساس شکل و مثال کتاب روش عناصر محدود کتاب آقای دکتر کریم عابدی می باشد

فایل پروژه به همراه آموزش مدلسازی


پورپوزال دانشگاهی مهندسی عمرانشناسه محصول: 647529
موجود

پورپوزال دانشگاهی مهندسی عمران

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 19999تومان

برچسب ها :

پورپوزال دانشگاهی مهندسی عمران

پورپوزال دانشگاهی مهندسی عمران

 موضوع : امکان‌سنجی کاربرد مصالح و روش‌های نوین در صنعتی‌سازی ساختمان به روش منطق فازی (به همراه فیلم آموزش فارسی منطق فازی)

جنبه نوآوری در پورپوزال:

علیرغم انجام مطالعات متعدد ولی گسسته در زمینه صنعتی‌سازی ساختمان و استفاده از مصالح نوین ساختمانی، در زمینه امکان‌سنجی کاربرد مصالح نوین ساختمانی در ارتقای پارامترهای موثر از جمله افزایش کیفیت ساخت، کاهش هزینه و زمان اجرا، تحقیقات میدانی و تجربی جامعی انجام نشده است که بتوان در مواقع تصمیم‌گیری مناسب مدیریتی از آنها استفاده کرد. لذا این تحقیق به دنبال آن است که ضمن معرفی مصالح و روش‌های نوین در صنعتی‌سازی ساختمان و ارائه مزایا و معایب هر یک از روش‌ها، امکان کاربرد آن را از دیدگاه افراد متخصص در حوزه استان ... بعنوان بخشی از جامعه آماری مهندسی کشور  بررسی و تاثیر هر یک از پارامترهای فوق را در افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه و زمان ساخت، و کیفیت بصورت روش منطق فازی مورد ارزیابی قرار دهد.

 

فیلم آموزش و جزوه منطق فازی نیز بصورت رایگان در اختیار شما قرار گرفته است

 

15 % تخفیف به مناسبت میلاد امام حسن مجتبی (ع)


پژوهش با موضوع بررسی اندرکنش خاک و قاب بتنی به روش اجزاء محدودشناسه محصول: 647208
موجود

پژوهش با موضوع بررسی اندرکنش خاک و قاب بتنی به روش اجزاء محدود

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 29000تومان

برچسب ها :

پژوهش با موضوع بررسی اندرکنش خاک و قاب بتنی به روش اجزاء محدود

پژوهش با موضوع بررسی اندرکنش خاک و قاب بتنی به روش اجزاء محدود

قایل word شامل کلیه فصول و چکیده به پیوست می باشد

 

 

 

 

فهرست :

1-۱- مقدمه فصل 1                                                                                         2

2-1- معرفی اندرکنش خاک سازه                                                                       3

3-1- تأثیر اندرکنش خاک و سازه در رفتار دینامیکی سازه‌ها                                       4

4-1 - اهمیت و ضرورت انجام تحقیق                                                                 7

5-1- اهداف تحقیق                                                                                         7

6-1- رئوس مطالب پایان‌نامه                                                                              8

1-2-مقدمه فصل 2                                                                                          10

2-2- انواع مکانیسم‌های اندركنش خاك و سازه                                                      11

1-2-2-اندرکنش کينماتيك                                                                                11

2-2-2- اندرکنش اینرسی                                                                                 12

3-2- مرور سوابق و روش‌های تحلیل                                                                  13

1-3-2- مرور سوابق و ادبیات تحقیق                                                                  13

2-3-2- روش‌های پیشنهادشده برای در نظر گرفتن اثرات برهم‌کنش خاک-سازه             18

3-3-2- نتایج بررسی سه سازه                                                                           19

1-3-3-2- ساختمان چهار طبقه با عمر 100 ساله واقع در مرز سوئیس و ایتالیا               20

2-3-3-2- ساختمان ده طبقه در سوئیس                                                               21

3-3-3-2- ساختمان شانزده طبقه در سوئیس                                                         21

4-3-2-پاسخ ساختمانهای فولادی با لحاظ نمودن اندرکنش غیرخطی خاک و سازه         22

5-3-2- بررسی اجمالی روش‌های عددي اندرکنش                                                 23

1-5-3-2- روش‌های دقیق                                                                                24

1-1-5-3-2- روش المان محدود                                                                       24

2-1-5-3-2- روش المان مرزي                                                                         26

3-1-5-3-2-  روش المان مرزي محدودشده                                                         27

2-5-3-2- روش‌های تقریبی                                                                             28

1-2-5-3-2- مدل مخروطی                                                                             28

1-2-5-3-2- 1- ویژگی‌های مدل مخروطی                                                         29

6-3-2- روش آیین‌نامه NEHHRP 85 برای لحاظ کردن اثرات اندرکنش خاک و سازه   32

1-6-3-2- مقدمه                                                                                            32

2-6-3-2- روش نیروی جانبی معادل                                                                  32

1-3- ملاحضات کلی                                                                                       38

2-3-معادلات و فرمول بندی در تغییر مکان های کلی                                              39

1-2-3- پی انعطاف پذیر                                                                                   39

2-2-3-پی صلب                                                                                            47

3-3- روشها و تکنیک‌های حل                                                                           50

1-3-3- روشهای حل ساده مهندسی                                                                    50

2-3-3- روش مستقیم                                                                                      52

3-3-3- روش مختلط                                                                                      55

4-3-تعیین انواع بارگزاری در تحریکات لرزه ای ویژه                                              57

5-3- اساس و پایه مدل خاک سازه                                                                      58

1-4- مقدمه فصل 4                                                                                         65

2-4-مبانی نرم افزاری اندرکنش بین خاک و سازه به روش المان محدود                      65

1-2-4- روش المان محدود                                                                               66

2-2-4- استفاده از برنامه نرم­افزاری تحقیق                                                            66

3-2-4- مدل­های مورد بررسی در مطالعه رفتار مصالح                                             67

1-3-2-4- مدل الاستیک­خطی                                                                            68

2-3-2-4- مدل­موهر-کولمب(پلاستیسیته کامل)                                                     69

3-3-2-4- رفتارالاستیک –کاملاً پلاستیک                                                            69

4-2-4- فرمول­بندی مدل موهر-کولمب                                                                71

1-4-2-4- پارامترهای اساسی مدل موهر-کولمب                                                   73

1-1-4-2-4- مدل یانگ                                                                                   73

2-1-4-2-4- نسبت پوآسون                                                                             74

3-1-4-2-4-چسبندگی                                                                                    75

4-1-4-2-4-  زاویه اصطکاک                                                                            75

5-1-4-2-4-  زاویه اتساع                                                                                76

3-4- مدل­المان محدود و المانها                                                                          76

4-3-1-حل معادلات دینامیکی تعادل                                                                   77

4-3-2-بکار بستن طرح­انتگرال در plaxis                                                            78

4-3-3-سرعتهای موج                                                                                      78

4-3-4-مرحله زمانی بحرانی                                                                              79

4-3-5-مرزهای مدل                                                                                        79

4-3-5-1-مرزهای جاذب                                                                                 80

4-4- مشخصات سازه‌ای                                                                                   80

4-4-1- مشخصات خاک                                                                                  81

4-5- مدلسازی و تحلیل                                                                                    81

1-5-4- پاسخ در برابر زلزله واقعی ثبت شده                                                         81

2-5-4- مدل سازی سازه                                                                                  82

3-5-4- محاسبات                                                                                           84

4-5-4- خروجی                                                                                            85

6-4- استخراج و جمع‌بندی نتایج                                                                        93

5-1 –نتیجه‌گیری                                                                                             96

5-2–پیشنهادات                                                                                               96


بررسی عملکرد میراگرهاي تسلیمی ADAS در کنترل رفتار لرزه اي سازه هاشناسه محصول: 647197
موجود

بررسی عملکرد میراگرهاي تسلیمی ADAS در کنترل رفتار لرزه اي سازه ها

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 14999تومان

برچسب ها :

بررسی عملکرد میراگرهاي تسلیمی ADAS در کنترل رفتار لرزه اي سازه ها

بررسی عملکرد میراگرهاي تسلیمی ADAS در کنترل رفتار لرزه اي سازه ها

دراین تحقیق،تاثیر میراگرهای مثلثی شکلTADAS(Triangular plate-added Damping and Stiffness)بر نیازهای لرزه ای قاب های خمشی فولادی بادوسطح شکل پذیری متوسط وزیاد مورد بررسی قرارگرفته وضمن تعیین میرایی معادل،ضریب رفتار قاب های مجهز به این میراگرها نیز تعیین میگردد.بارگذاری قاب های مورد بررسی براساس ضوابط آیین نامه طراحی ساختمان ها دربرابر زلزله (استاندارد2800) ومبحث مقررات ملی ساختمان ایران انجام شده وتحلیل وطراحی آنها به  کمک نرم افزار ETABS 9.17 و براساس ضوابط مبحث دهم مقررات ملی ساختان ایران انجام گردیده است. در این مطالعه، نیازهاي لرزه اي قاب هاي خمشی فولادي و میرایی معادل میراگرهاي الحاقی به آن ها با استفاده از تحلیل هاي دینامیکی غیرخطی توسط نرم افزار تحلیل غیر خطیOpenSees مورد بررسی قرار گرفته است. ضریب رفتار و اجزاي آن نیز با استفاده از تحلیل هاي استاتیکی غیرخطی(باز فزاینده) و روش نوین دیگري که روش تحلیل دینامیکی با شتاب فزاینده نام دارد، تعیین گردیده است.

بر پایه نتایج به دست آمده، حضور میراگرهاي الحاقی باعث کاهش نیازهاي سختی و مقاومت و

افزایش نیاز شکل پذیري قاب ها می گردد. میرایی معادل میراگرهاي الحاقی، در قاب هاي خمشی ویژه بیشتر از قاب هاي خمشی متوسط بوده و افزایش میرایی معادل در قاب هاي میان مرتبه(5و7طبقه) چشمگیر تر است. همچنین، روش تحلیل استاتیکی غیر خطی، در محاسبه ضرایب رفتار قاب هاي مجهز به میراگرهایTADAS،روش مناسبی نبوده و توصیه نمی گردد. با افزایش تعداد طبقات نیز، ضرایب رفتار قاب ها کاهش می یابد..

 کلمات کلیدي : میراگر تسلیمی، نیاز لرزه اي، ضریب رفتار، قاب خمشی فولادي، تحلیل استاتیکی غیرخطی، تحلیل دینامیکی غیر خطی.

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات

1-1-مقدمه

1-2-اهمیت واهداف تحقیق

1-3-محتوای تحقیق

1-3-1-چارچوب نظری تحقیق

1-3-2-روش تحقیق

1-4-مروری برکارهای انجام شده

1-4-1-سیستم میراگر بااستفاده ازجاری شدن قطعه فلزی

1-4-2-مطالعات تحلیلی انجام شده

1-4-3-مطالعات آزمایشگاهی انجام شده  

1-4-4-سایر مطالعات انجام شده

فصل دوم:سیستم های جاذب انرژی

2-1-مقدمه

2-2-انواع میراگرهای مورد استفاده درسازه ها

2-2-1-میراگرهای اصطکاکی

2-2-2-میراگرهای ویسکوالاستیک

2-2-3-میراگرهای ویسکوز مایع

2-3-میراگرهای تسلیمیADAS

2-3-1-مدل سازی میراگرADAS

2-3-2-تفاوت میراگرهایXADAS و TADAS

2-3-3-روابط حاکم برمیراگرهایADAS

فصل سوم:مبانی نظری ضریب رفتار

3-1-مقدمه

3-2-روش های محاسبه ضریب رفتار

3-2-1-روش های آمریکایی

3-2-1-1-روش طیف ظرفیت فریمن     

3-2-1-2-روش ضریب شکل پذیری یوانگ

3-3-اجزای ضریب رفتار

3-3-1-شکل پذیری

3-3-1-1-ضری کاهش براثر شکل پذیری

3-3-2-مقاومت افزون

3-3-2-1-تعیین ضریب رفتار ناشی از مقاومت افزون

3-3-3-فرمول بندی ضریب رفتار

فصل چهارم:مدل های تحلیلی

4-1-مقدمه

4-2-مدل های سازه ای مورد استفاده

4-2-1-معرفی سازه ها

4-2-1-1-مشخصات هندسی قاب ها

4-2-2-بارگذاری قاب ها

4-2-2-1-بارگذاری ثقلی

4-2-2-2-بارگذاری زلزله

4-2-3-طراحی سازه ها والزامات آن

4-2-3-1-ترکیب های بارزلزله تشدید یافته

4-2-3-2-مشخصات مصالح فولادی

4-2-3-3-الزامات عمومی طراحی ستون ها

4-2-3-4-الزامات عمومی طراحی تیرها

4-2-3-5-الزامات عمومی اعضای قطری مهاربندی

4-2-4-شناسه سازه ها

4-2-5-مشخصات قاب های طراحی شده

4-2-5-1-مشخصات قاب های خمشی متوسط

4-2-5-2-مشخصات قاب های خمشی ویژه

4-3-فرضیات تحلیل غیرخطی

4-3-1-اثرP-

4-3-2- الگوی بارجانبی

4-3-3-اتصالات

4-3-4-سطوح عملکرد اجزای سازه ای

4-3-4-1-سطح عملکرد انتخابی

4-3-5-تعریف رابطه بار-تغییرشکل

4-3-5-1-شکل پذیری کلی وموضعی

4-3-6-مدل سازی اجزای سازه ای

4-3-6-1-مدل سازی تیروستون

4-3-6-2-مدل سازی المان های مهاربندی

4-3-6-3-معیارپذیرش اعضای سازه ای

4-3-7-پارامترهای طراحی المانTADAS

4-4-شتاب نگاشت های انتخابی

4-4-1-طیف پاسخ شتاب نگاشت

4-4-2-مقیاس کردن شتاب نگاشت

4-4-2-1-مقیاس کردن شتاب نگاشت ال سنترو

4-5-معرفی نرم افزار تحلیل غیرخطیOpenSees

4-5-1-پیکربندی نرم افزارOpenSees

4-5-2- انواع المان های درOpenSees

4-5-3-قابلیت های تحلیلی درOpenSees

4-5-4-منابع اطلاعاتی نرم افزارOpenSees

4-5-5-کنترل نرم افزارOpenSees

4-5-5-1-کنترل نرم افزار بامدل آزمایشگاهی

4-5-5-2-کنترل مدل سازی بانرم افزارOpenSees

4-5-6-المان های مورد استفاده درنرم افزارOpenSees

فصل پنجم:نتایج

5-1-مقدمه

5-2-تحلیل سازه ها وبرآورد تاثیرمیراگرهایTADAS برنیازهای لرزه ای

5-2-1-بررسی نیاز سختی

5-2-1-1-بررسی نیاز سختی درقاب های خمشی متوسط

5-2-1-2-بررسی نیاز سختی درقاب های خمشی ویژه

5-2-2-بررسی نیازمقاومت

5-2-2-1-بررسی نیاز مقاومت درقاب های خمشی متوسط

5-2-2-2-بررسی نیاز مقاومت درقاب های خمشی ویژه

5-2-3-بررسی نیاز شکل پذیری

5-2-3-1-محاسبه ضریب شکل پذیری

5-2-4- مقایسه نیازهای لرزه ای قاب هایTADAS وقاب های بامهاربندی همگرا(CBF)

5-2-4-1-بررسی نیاز سختی

5-2-4-2-بررسی نیاز مقاومت

5-3-تحلیل سازه  ها وبرآورد میرایی معادل میراگرهایTADAS

5-4-تحلیل سازه ها وبرآورد ضریب رفتار

5-4-1-محاسبه ضریب رفتار به روش تحلیل استاتیکی غیرخطی

5-4-1-1-ساده سازی منحنی پاسخ کلی سازه ها

5-4-1-2-تحلیل استاتیکی غیرخطی سازه ها

5-4-1-3-محاسبه عوامل موثر برضریب رفتار

5-4-1-4-محاسبه ضریب رفتار

5-4-2-محاسبه ضریب رفتار به روش تحلیل دینامیکی غیرخطی

5-4-2-1-روش تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی غیرخطی باشتاب نگاشت های فزاینده

5-4-2-2-نتایج تحلیل سازه ها به روش دینامیکی تاریخچه زمانی باشتاب فزاینده

5-4-2-3-محاسبه عوامل موثر برضریب رفتار

5-4-2-4-محاسبه ضریب رفتار

5-4-3-جمع بندی ضرایب رفتار

5-5-مقایسه نتایج باکارهای دیگران

5-5-1-مقایسه نیازهای لرزه ای

5-5-2-مقایسه ضرایب رفتار

فصل ششم:نتیجه گیری وپیشنهادات پژوهشی

6-1-مقدمه

6-2-نتیجه گیری

6-3-پیشنهادات پژوهشی

پیوست ها


مدلسازی میراگر adas (بسیار نایاب)شناسه محصول: 615399
موجود

مدلسازی میراگر adas (بسیار نایاب)

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 25000تومان

برچسب ها :

مدلسازی میراگر adas (بسیار نایاب)

مدلسازی میراگر adas (بسیار نایاب)

مدلسازی نایاب میراگر adas با نرم افزار المان محدود آباکوس

طبق تصویر قاب فولادی تحت تحلیل چرخه ای استاتیکی قرار گرفته است

فایل جهت انجام هرگونه پایان نامه و مدلسازی مربوط به میراگر adas توصیه می گردد


تحلیل غیرخطی سیستم ترکیبی میراگر ADAS و بادبند کمانش ناپذیر در قاب های فلزی 2بعدیشناسه محصول: 503848
موجود

تحلیل غیرخطی سیستم ترکیبی میراگر ADAS و بادبند کمانش ناپذیر در قاب های فلزی 2بعدی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 18000تومان

برچسب ها :

تحلیل غیرخطی سیستم ترکیبی میراگر ADAS و بادبند کمانش ناپذیر در قاب های فلزی 2بعدی

تحلیل غیرخطی سیستم ترکیبی میراگر ADAS و بادبند کمانش ناپذیر در قاب های  فلزی 2بعدی

در اين تحقیق  نوع روش بصورت تئوری و غیر آزمایشگاهی بوده است .  به دلیل عدم دسترسی به سازه و بادبندهای BRBF واقعی و میراگر ADAS ، رفتار آنها با استفاده از یک نرم افزار شبیه سازی مثل abaquse مورد شبیه سازی قرار گرفته تا بتوان رفتار قاب  و همچنین سایر کنترلر های قبلی را روی این سازه مورد بحث و بررسی قرار داد.  در مطالعه حاضر رفتار مهاربند BRBF  و میراگر ADAS بعنوان میراگر هیسترتیک بررسی و عملکرد مطلوبی در جذب انرژی مشاهده گردید در نهایت به این نتیجه رسیدیم که استفاده از میراگر با سختی بالا باعث افزایش ضریب شکل پذیری تا 5% خواهد شد.

 

فایل های پیوست بصورت PDF بوده و پایان نامه حاضر 78 صفحه می باشد

فایل پاورپوینت پیوست می باشد


1
logo-samandehi